Wednesday, September 26, 2012

నా బ్లాగ్ మూగబోతుంది

 అమ్మాయిలకు ప్రేమించేటపుడు తల్లితండ్రులు గుర్తుకురారు
పెళ్ళి చేసుకునేటపుడు ప్రేమించినవాడు గుర్తుకురాడు!

ఒక అమ్మాయి చేతిలో జీవితాన్ని కోల్పోయి ... జీవితాంతం ఒంటరిగా మిగిలి ... తోడు లేకుండ అమ్మాయినే తలుచుకుంటూ ... జీవితాన్ని గడిపే
మగవాళ్ళు ఎంతమందో..
వీళ్ళు జీవితం లో మరో అమ్మాయిని touch చేయలేరు తెలుసా....

ఒక అబ్బాయి చేతిలో శరీరాన్ని కోల్పోయి.... తలోచ్చుకొని ఏడ్చి... తోడు దొరకగానే ...
తోడే ... నా దేవుడనే జీవితాన్ని గడిపే
ఆడవాళ్లు .... ఎంతమందో.....


"మీ ఆడవాళ్ళ ఏడుపుకు ఓదార్పు దొరుకుతుంది
BUT
మగవాడి వేదనకు ఓదార్పు దొరకదు."

మీరు కలలు కంటారు కలలోనే జీవిస్తారు..
మీకు ప్రేమ పరిచయం కలలా... మిగిలిపోతుంది.
మగవాడికి... జీవితం ..అదే జీవితం .

చివరిగా. మాట.

ప్రేమనీ కోల్పోయి ఒంటరిగా మిగిలిన మగవాళ్లు ఉన్నారు గాని... ఆడవాళ్లు లేరు కదా.

Bye to all my dear friends

Monday, October 3, 2011


ప్లీజ్ నాసంతోషాన్ని నాకు తిరిగి ఇవ్వు..నేనేం తప్పు చేశాను..
ఎందుకిలా చేశావని అడుగను చేస్తున్నావు అని అడుగలేను..
ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా నిన్ను ఇష్టపడటమే నేను చేసిన తప్పు..
ఎందుకో నీవేం చేస్తున్నా ఎన్ని మాటలంటున్నా ఏం అనలేక పోయాను..
ఎందుకంటే ప్రాణంకటే ఎక్కువ ఇష్టపడ్డా కాబట్టి..నాకిలా జరగాల్సిందే కదా..
నా సంతోషాన్ని నాకు తిరిగి ఇవ్వగలవా..ప్లీజ్
ఓడిపోయిన మనిషిని సారి నీవు దగ్గరుండి ఓడించిన మనిషిని ఎప్పుడన్నా గుర్తుకొస్తానా.?

Wednesday, July 20, 2011

జ్ఞాపకాలు చేదయ్యాక తానో తీపి గురుతుగా మిగిలిపోతూ ...
నా దానివే కావాలనుకున్న నా కోరికను ఆదిలోనే తుంచేయాలనుకున్నావు...

నాపై నీకు ప్రేమలేకుంటే ఇదంతా ఎందుకు చేశావు...
ప్రేమే నేరమనుకున్న నీవు ఆ ప్రేమను నాకెందుకు పరిచయం చేశావు...

చెప్పు ప్రియా... ప్రశ్నిస్తేనే జీవితమన్నావు... నా జీవితం కోసం నేడు నిన్ను ప్రశ్నిస్తున్నాను... నా ప్రశ్నకు బదులివ్వగలవా... ?

Saturday, July 2, 2011

ఇదే నిజంకదా....?Friday, July 1, 2011

నాతో పరిచయానికి ముందే ఇలా జరుతుందని నీకు తెల్సు..
నన్ను మోసం చేశావు కదూ..
దారుణంగా మోసంచేశావు..
ఎందుకిలా చేస్తున్నావు..?
నన్నేందుకిలా వేదిస్తున్నావు..?

నాతో పరిచయానికి ముందే ఇలా జరుతుందని నీకు తెల్సు..
అన్నీ జరిగిన తరువాత నను దోషిని చేసి తప్పుకున్నావు..
నీకిది న్యాయమా...నన్ను అర్దం చేసుకుంది ఇంతేనా..
సంతోషాన్ని నీవు చూసుకున్నావు మరి నేను..?

ప్రతి క్షనం ప్రతి నిమిషం నేనిలా భాదపడతానని తెల్సీ..
ఏమీ తెలియనట్టు అమాయకంగా ..హేపీగా ఉన్నావు..
నేనేమైపోతున్నా అని తెల్సినా నీవు మాట్లాడవు..
నీమనసులో ఏముందో ఇప్పుడు తెలుస్తోంది..
అది జరుగుతుందిలే..ఆరోజొస్తుందిలే..:(

నీతొ గడిపిని ఆ క్షణాలు చాలు జీవితంలో అన్నీ మర్చిపోవడానికి,

ఆ అమౄతాన్ని తాగినట్లుంది నీ అధరాలని చుంభించినప్పుడు,

అజంతా శిల్పానికి ప్రాణం పొశరా అన్నట్లుంది నీ దేహాన్ని తాకుతుంటే,

నా మొహావేశానికి నీ అందాలతొ ఆనకట్ట వేశవు కదా,

ఎంతొసేపు వెదికాను నీ సన్నని నడుముని కనిపించలేదు,

బహుశా నీ హ్రుదయ బరువుని మోయ్యలేక అది సన్నబడినట్లుంది,

అంగాంగాన్ని శౄంగారంలొ జత చేశావే,

నీ అందాలని ఒక్కొక్కటిగా చూస్తుంటే నిన్ను తయారు చేసినా ఆ భగవంతుడికి చేతెలెత్తి నమస్కరించాలి,

నీ సాంగత్యంలొ కలమంతా క్షణాలుగా మరిపొతున్నయి,

చిరునవ్వు నవ్వుతూ నా నుదుటిన పెట్టిన ఆ ముద్దు చాలు ఈ జీవితానికి,

ప్రేమతొ నన్ను కౌగిలించుకున్న క్షణాలు చాలు,

ఆఖరి క్షణాలలొ నువ్వు నాకిస్తానన్న బహుమతి ఇదేనా,

మరణాని కన్నా ముందే నాకు స్వర్గం చూపించావు,

అదేంటి నా శరీరం చల్లబడింది,

ఎందుకు నీ కళ్ళల్లొ కన్నీళ్ళు ప్రవహిస్తున్నాయి,

నా మాటలు నీకు వినిపించటం లేదేంటి,

ఎవరొ నన్ను తీసుకెళ్ళిపొతున్నారు నీ నుండి,

ఎలా చెప్పాలి వీళ్ళకు మన ప్రేమను విడతీయద్దని,

వెళ్ళిపొతున్నా ప్రియతమా ఈ లోకాన్ని,దానికన్నా ఎక్కువైనా నీ ప్రమని వదిలేసి.

Tuesday, May 3, 2011

ప్లీజ్ ఈ పని చేసేయ్....ఇక నావల్ల కాదు..


ప్లీజ్ ఈ పని చేసేయ్....ఇక నావల్ల కాదు..

Monday, April 18, 2011


ప్లీజ్ ఒక్క నిమిషం అయినా నన్ను గెలిపించవా...?
అవును నీవు నన్ను ఎప్పుడూ ఓడిస్తున్నావు..
ఎదిటి వాన్ని గెలిపించాలంటే నీవు నన్ను ఓడించాలి..
అతను గెలవాలనుకుంటుంన్నావు కాబట్టీ నన్ను ఓడిస్తున్నావు..
అప్పట్లో తట్టుకోలేకపోయినా అదేనిజం కాబట్టి తప్పదు..
పర్లేదు ఓటమి .... నాకు ఇచ్చింది నీవు కాబట్టీ ...?
నీకోసం ఎన్ని సార్లయినా ఓటమిని భరిస్తాను భారంగా..?
కాని ఎందుకో ఒక్కనిమిషం అన్నా గెలిపించవా అని అడగాలని ఉంది..
ఒకే ఒక్క నిమిషం చాలు ..ఎందుకంటే అంతకంటే నాకు అర్హత లేదుకదా..
నీకు ఇష్ట లేదు కదూ అందుకే ఓ ఆలోచన చేశా..!
ఎటు ఇది ఏప్రెల్ నెలకాబట్టి..ఒక్క నిమిషం గెలిపించి..?
ఏప్రెల్ ఫూల్ అని అనొచ్చు నీవు..ప్లీజ్ ఒక్కనిమిషం గెలిపించు చాలు..?
నా ఐడియా బాగుందికదా...ప్లీజ్ ఒక్కనిమిషం అన్నా గెలిపించవా ...!

Sunday, April 17, 2011

నా హ్రుదయానికి తగిలిన గాయం మానేలా లేదు..


నా హ్రుదయానికి తగిలిన గాయం మానేలా లేదు..
ఎందుకో
తెలీదు నీవంటే నాకంత ఇష్టం.. ఎందుకో నీవు నాకు అలా దూరం అయ్యావు..
దగ్గరగా
ఉన్నప్పుడే భయపడే వాడిని ఇంతగా ఇష్టపడుతున్నా దూరం అయితే...?
ఆలోచనే అప్పుడు అంత భయకరమనిపించిది అప్పుడు.. కాని అదేనిజం అయింది.
.
నీవు నన్ను అసహ్యించుకునేంతగా.. మరి నాహ్రుదయం ఎంత గాయపడుతుంది చెప్పు..
అదీ నీవు అసహ్యించుకునేంతగా అంటే నేను ఎలా తట్టుకోగలను చెప్పు..
ఇప్పటికీ
నీవంటే ప్రాణం అని మాత్రం చెప్పగలను.. నీకోసం ప్రాణం అయినా ఇవ్వగలను
కాని ఇప్పుడు నేనంటే నీకు అసహ్యంకదా...? వద్దు నీవులేని నాజీవితం వద్దు...బ్రతకాలని అస్సలు లేదు..
అదీ నీవు నన్ను అసహ్యించుకుంటున్నావు అని తెల్సి ఎలా బ్రతకను చెప్పు..
నీవు
అసహ్యించుకునే జీవితాన్ని నేను ఎలా జీవిస్తాను చెప్పు ప్రియా..

వర్తమానాన్ని తన జ్ఞాపకాల పుటల్లోకి ఆహ్వానించేది గతం.
ఆ తాలూకు అనుభవాలతో భవిష్యత్ని అనుకూలంగా
మార్చుకొవలనుకొనె అమాయకపు వర్తమానం.
వర్తమనపు అంచనాలకై నిరీక్షించింది భవిష్యత్.
భవిష్యత్ నుండి వచిన నేటి వర్తమానంతో పోల్చుకుంటే
నాకు గతం మిగిల్చిన ఆనందం ఎక్కువ.
జరుతుగున్న పరిణామాలు నాకు అర్దంకాకుండా ఉంది .
గతమే శాశ్వతం ఐతే మొన్నటి భవిష్యత్ అంటే నేటి వర్తమనాన్ని..
నమ్మాలో వద్దా ఏంజరుగ బోతోందో తెలియడంలేదు
మొత్తానికి ప్రస్తుతం కాలం మాత్రం నన్ను నేరస్తున్ని చేసింది
నువ్వెవరని వర్తమానం నన్ను వేక్కరించ్చింది వర్తమానం ఎందుకో.
అప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది గతం నీలో వెతికినా సహజత్వం..
నీతో పంచుకోవాల్సిన మాటలు మనసులోనే సమాది ఐపోయాయి
కానీ నీ నీడని నాకివ్వకుండా మరెవ్వరికో తోడు అయ్యావు
కానీ నేనంటున్నాను నేనెవరంటే నీ స్వచ్చమైన నేస్తాన్ని
ఈ భావం నీ దరి చేరితే వచ్చే జన్మకు అయిన నీ తోడు అవ్వాలని
ఈ జన్మకు నీకేమౌతానో ప్రియా నీవే సమాదానంచెప్పాలి...